ĐIÊU KHẮC NHẪN RỒNG BẰNG ZBRUSH

7 video này sẽ cho các bạn thấy qui trình điêu khắc từ tổng quát đến chi tiết, cách dùng các cọ điêu khắc thông dụng như Claybuildup, cọ Move, cọ DamStandard và việc sử dụng Polypaint cho điêu khắc chi tiết vảy rồng.

Be Sociable, Share!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*