MAKING OFF: ĐIÊU KHẮC TƯỢNG SƠN DƯƠNG

Mời các bạn xem video demo qui trình điêu khắc trong zbrush. Sử dụng Zsphere tạo dáng > Đắp thêm khối lớn > Khắc chi tiết

Be Sociable, Share!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*