Tạo cảnh bình minh trên biển

Tạo cảnh bình minh trên biển
1. Bài học nầy các bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một cảnh bình minh trên biển bằng cách kết hợp công cụ Space Warp,texture, nguồn sáng, hiệu ứng sương mù và diễn hoạt cho mặt nước gợn sóng…
2. Phần này các bạn sẽ tìm hiểu cách diễn hoạt cho mặt biển gợn sóng bằng Ripple, Bump texture và render khung cảnh thành phim…


Be Sociable, Share!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*