Tạo giường gối và tấm đắp

Tạo giường gối và tấm đắp
1. Việc tạo mô hình các bề mặt mềm mại như vải vóc buông rủ sẽ rất khó khăn và nhìn không tự nhiên nếu chúng ta dùng các công cụ thông thường. Vì vậy trong bài nầy chúng ta sẽ sử dụng Cloth Modifier trong 3ds Max để làm tấm đắp thông qua việc hiệu chỉnh vài thông số và vài option tính toán động lực. Cũng qua bài học nầy, các bạn sẽ sử dụng vài công cụ Free Form, cách gán vật liệu và áp ảnh maps …
2. Phần này chúng ta cần tạo mô hình cái giường, tấm nệm và chuẩn bị một tấm đắp để sử dụng Cloth Modifier…
3. Phần này các bạn sẽ sử dụng Cloth Modifier, tùy chỉnh vài tham số cho việc mô phỏng vải và tinh chỉnh thêm cho tấm đắp bằng công cụ Shift trong nhóm Free Form…
4. Phần này chúng ta sẽ tạo vật liệu, áp map và định vị map trên bề mặt mô hình…
5. Tạo thêm cặp gối để hoàn tất khung cảnh, các bạn sẽ tìm hiểu vài công cụ trong Free Form…

 

Be Sociable, Share!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*