Tạo một cái đầu nhân vật bằng ZBrush

1. Giới thiệu
2. Giao diện và một số thao tác cơ bản để bắt đầu
3. Tìm hiểu một số cọ điêu khắc cơ bản và phân biệt dạng khối Surface và Dynamesh…
4. Tạo khối cơ bản cho phần đầu nhân vật…
5. Tăng độ phân giải, đắp thô những cơ chính và lên những chi tiết vừa…
6. Tạo các nếp nhăn lớn, thêm lổ tai bằng InsertEar Brush …
7. Tạo phần cổ và ngực bằng InsertCylinder và InsertSphere Brush …
8. Tăng thêm độ phân giải, tạo các nếp nhăn nhỏ…
9. Chi tiết nhỏ hơn …
10. Chi tiết cho kết cấu da …
11. Chỉnh sửa thêm vài chi tiết để hoàn tất phần điêu khắc …

Be Sociable, Share!

1 Comment

  1. Fun stuff — I’m absolutely in love with batoby’s eye design!! (<– nerdiest comment ever)Thanks for taking the time to comment on my blog — I genuinely appreciate it.Can't wait to see more: looking forward to how Smaug turns out!All the best,-Zach

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*